Hướng dẫn đặc biệt cho từng quốc gia

Nếu quý khách đang ở trên chuyến bay quốc tế, vui lòng xem thông tin đặc biệt sau về hải quan, nhập cảnh/khởi hành, kiểm dịch và an ninh của từng quốc gia khác nhau.

Đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay quốc tế

Bắc Mỹ, Mexico

Châu Âu

Trung Quốc Đại Lục, các quốc gia khác ở châu Á và châu Đại Dương

Thông tin hữu ích khác

Nhận thông tin về các đường bay quốc tế do Tập đoàn ANA khai thác.