ข้อปฏิบัติสำหรับลูกค้า

เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านบนเครื่องอุ่นใจยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
เราขอให้ลูกค้าปฏิบัติตามระเบียบการและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยใหม่ของเรา

ก่อนออกเดินทาง / บริเวณจุดเช็คอิน

 • 1

  สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า
  โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าทุกครั้งที่อยู่ที่สนามบินรวมถึงเมื่ออยู่ที่ห้องรับรอง ประตูทางออกขึ้นเครื่อง และจุดรับสัมภาระ

  สำหรับรายละเอียด

 • 2

  รักษาระยะห่างทางสังคม
  โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานภาคพื้นดินเพื่อรักษาระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างผู้โดยสารท่านอื่นๆ

 • 3

  ทำความสะอาดมือ
  โปรดล้างมือให้สะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ

 • 4

  การถือบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ป้ายสัมภาระ ฯลฯ
  โปรดรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ป้ายสัมภาระ หนังสือเดินทาง ฯลฯ จากถาดเมื่อเช็คอินที่สนามบิน

 • 5

  การวัดอุณหภูมิ
  โปรดยกเลิกการขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของท่านหากท่านมีไข้หรือรู้สึกไม่สบาย

 • 6

  การเดินทางไปยังสนามบิน
  โปรดงดพาบุคคลอื่นที่ไม่ได้ออกเดินทางมาสนามบินพร้อมกับท่าน

พื้นที่รักษาความปลอดภัย

  • 1

   สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า

   สำหรับรายละเอียด

  • 2

   รักษาระยะห่างทางสังคม

  • 3

   การทำความสะอาดมือ

 • 4

  การรับใบรับรองความปลอดภัยของท่าน
  เราขอความร่วมมือจากท่านในการยื่นบาร์โค้ดบนบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านไปยังเครื่องอ่านและรับใบรับรองความปลอดภัยของท่านด้วยตัวท่านเอง

ห้องรับรอง

  • 1

   สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า

   • ขอความร่วมมือท่านหลีกเลี่ยงการถอดหน้ากากออกเป็นเวลานานระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก และสนทนาด้วยเสียงที่ดัง

   สำหรับรายละเอียด

  • 2

   รักษาระยะห่างทางสังคม

 • 3

  อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดมือ
  โปรดทำความสะอาดมือของท่าน เมื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองและก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม มีบริการถุงมือพลาสติกให้สำหรับใช้ในการหยิบอาหาร

บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง

  • 1

   สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า

   สำหรับรายละเอียด

  • 2

   รักษาระยะห่างทางสังคม

  • 3

   การทำความสะอาดมือ

 • 4

  การรับบัตรข้อมูลการขึ้นเครื่องของท่าน
  โปรดยื่นบาร์โค้ดบนบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือชิป IC ของท่านไปยังเครื่องอ่านและรับบัตรข้อมูลการขึ้นเครื่องด้วยตัวท่านเอง

บนเครื่องบิน

 • 1

  สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า

  • ขอความร่วมมือท่านหลีกเลี่ยงการถอดหน้ากากออกเป็นเวลานานระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก และสนทนาด้วยเสียงที่ดัง

  สำหรับรายละเอียด

 • 2

  ขั้นตอนการลงจากเครื่อง
  โปรดรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสารเมื่อลงจากเครื่องบิน

  สำหรับรายละเอียด

 • 3

  การเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างเที่ยวบิน
  ขณะอยู่บนเครื่องบิน โปรดงดลุกออกจากที่นั่งให้มากที่สุด หากท่านต้องการเปลี่ยนที่นั่ง โปรดแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  โปรดล้างมือของท่าน ปิดปากเมื่อไอ และพยายามลดการสนทนาของท่านให้น้อยที่สุดตามมาตรการป้องกัน

 • 4

  ห้องน้ำ
  โปรดล้างมือก่อนและหลังใช้ห้องน้ำ
  นอกจากนี้ โปรดปิดฝาโถสุขภัณฑ์ก่อนกดน้ำล้าง

 • 5

  การทิ้งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าที่ถูกต้อง
  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกระของโรคโควิด-19 โปรดนำหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า กระดาษทิชชู่ ฯลฯ ที่ใช้แล้วกลับบ้านให้มากที่สุด
  โปรดใช้ถุงพลาสติกเมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยของท่านเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย

การสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดหน้า

เราขอให้ท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดหน้า* บนเครื่อง เพื่อลดความรู้สึกไม่สบายใจที่เพื่อนร่วมโดยสารอาจรู้สึกได้โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าทั้งที่สนามบินและบนเครื่องบิน ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวไม่รวมถึงทารกและเด็กเล็ก และผู้ที่ไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ (ดูข้อ 1 ถึง 3 ด้านล่างนี้) หากท่านมีข้อกังวลใดๆในการเดินทาง โปรดติดต่อเราล่วงหน้า

โปรดทราบว่าสายการบินอาจปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารหากผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัย ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงาน รวมถึงผู้โดยสารที่มีไข้หรืออาการเจ็บป่วย

 • หมายถึงหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอื่นๆ ที่ปิดจมูกและปากตลอดเวลา

เหตุผลด้านสุขภาพ :

 1. ทำให้เกิดการหายใจลำบาก หรือมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหลังเนื่องจากการหายใจ
 2. เป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกทำให้เกิดอาการ เช่นผื่น บวมและปวด
 3. ทำให้เกิดภาวะความกดดันด้านจิตใจ ความรู้สึกที่ผิดปกติกับร่างกาย หรือภาวะที่กายใจไม่สงบ (เช่น ความรู้สึกอึดอัดทุกข์ใจ วิตกกังวลหรือตื่นตระหนก)

หากผู้โดยสารไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ เราขอให้ท่านงดเว้นจากการพูดคุยให้มากที่สุด นอกจากนี้ โดยคำนึงถึงผู้โดยสารท่านอื่นๆ รอบข้าง เมื่อท่านต้องการพูดคุย ไอ หรือจาม โปรดใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกของท่าน

ข้อปฏิบัติสำหรับลูกค้าในเที่ยวบินระหว่างประเทศ :
ที่สนามบิน โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยที่ต้นทาง ปลายทาง และท่าอากาศยานแต่ละแห่งของท่าน
สำหรับเที่ยวบินไป/มาจากประเทศญี่ปุ่น ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดหน้าบนเครื่องตามแนวทางของ "สมาคมจัดสรรเวลาการบินแห่งประเทศญี่ปุ่น" (The Scheduled Airlines Association of Japan)

ขั้นตอนการลงจากเครื่อง

เมื่อเดินทางมาถึง ผู้โดยสารจะถูกขอให้ลงจากด้านหน้าของเครื่องบิน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดตรงทางเดินในห้องโดยสาร
เราขอความร่วมมือจากท่านในการรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร

ค้นหาหน้าที่ต้องการโดยใช้ฟังก์ชันการค้นหาเว็บไซต์

การค้นหาเว็บไซต์

เปิดหน้าต่างใหม่ ในกรณีเข้าจากไซต์ภายนอก ไซต์อาจเป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามแนวทางของความสามารถในการเข้าถึงเว็บ