ข้อปฏิบัติสำหรับลูกค้า

เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านบนเครื่องอุ่นใจยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
เราขอให้ลูกค้าปฏิบัติตามระเบียบการและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยใหม่ของเรา

ก่อนออกเดินทาง / บริเวณจุดเช็คอิน

 • 1

  สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า
  โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าทุกครั้งที่อยู่ที่สนามบินรวมถึงเมื่ออยู่ที่ห้องรับรอง ประตูทางออกขึ้นเครื่อง และจุดรับสัมภาระ

  สำหรับรายละเอียด

 • 2

  รักษาระยะห่างทางสังคม
  โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานภาคพื้นดินเพื่อรักษาระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างผู้โดยสารท่านอื่นๆ

 • 3

  ทำความสะอาดมือ
  โปรดล้างมือให้สะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ

 • 4

  การถือบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ป้ายสัมภาระ ฯลฯ
  โปรดรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ป้ายสัมภาระ หนังสือเดินทาง ฯลฯ จากถาดเมื่อเช็คอินที่สนามบิน

 • 5

  การวัดอุณหภูมิ
  โปรดยกเลิกการขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของท่านหากท่านมีไข้หรือรู้สึกไม่สบาย

 • 6

  การเดินทางไปยังสนามบิน
  โปรดงดพาบุคคลอื่นที่ไม่ได้ออกเดินทางมาสนามบินพร้อมกับท่าน

พื้นที่รักษาความปลอดภัย

  • 1

   สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า

   สำหรับรายละเอียด

  • 2

   รักษาระยะห่างทางสังคม

  • 3

   การทำความสะอาดมือ

 • 4

  การรับใบรับรองความปลอดภัยของท่าน
  เราขอความร่วมมือจากท่านในการยื่นบาร์โค้ดบนบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านไปยังเครื่องอ่านและรับใบรับรองความปลอดภัยของท่านด้วยตัวท่านเอง

ห้องรับรอง

  • 1

   สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า

   สำหรับรายละเอียด

  • 2

   รักษาระยะห่างทางสังคม

 • 3

  การทำความสะอาดมือ
  โปรดล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อเมื่อเข้าห้องรับรองและก่อนใช้เคาน์เตอร์บริการ

บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง

  • 1

   สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า

   สำหรับรายละเอียด

  • 2

   รักษาระยะห่างทางสังคม

  • 3

   การทำความสะอาดมือ

 • 4

  การรับบัตรข้อมูลการขึ้นเครื่องของท่าน
  โปรดยื่นบาร์โค้ดบนบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือชิป IC ของท่านไปยังเครื่องอ่านและรับบัตรข้อมูลการขึ้นเครื่องด้วยตัวท่านเอง

บนเครื่องบิน

 • 1

  สวมใส่หน้ากากอนามัยและกระบังป้องกันใบหน้า

  สำหรับรายละเอียด

 • 2

  ขั้นตอนการลงจากเครื่อง
  เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดในห้องโดยสารและช่องทางเดิน การออกจากเครื่องจะเริ่มจากบริเวณด้านหน้า ตรงกลางและด้านหลังสุดของเครื่องบิน โปรดนั่งประจำที่และไม่หยิบกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่เก็บไว้จนกว่าท่านจะได้รับคำแนะนำ

  สำหรับรายละเอียด

 • 3

  การเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างเที่ยวบิน
  ขณะอยู่บนเครื่องบิน โปรดงดลุกออกจากที่นั่งให้มากที่สุด หากท่านต้องการเปลี่ยนที่นั่ง โปรดแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  โปรดล้างมือของท่าน ปิดปากเมื่อไอ และพยายามลดการสนทนาของท่านให้น้อยที่สุดตามมาตรการป้องกัน

 • 4

  ห้องน้ำ
  โปรดล้างมือก่อนและหลังใช้ห้องน้ำ
  นอกจากนี้ โปรดปิดฝาโถสุขภัณฑ์ก่อนกดน้ำล้าง

 • 5

  การทิ้งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าที่ถูกต้อง
  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกระของโรคโควิด-19 โปรดนำหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า กระดาษทิชชู่ ฯลฯ ที่ใช้แล้วกลับบ้านให้มากที่สุด
  โปรดใช้ถุงพลาสติกเมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยของท่านเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย

ปัจจุบันหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสนามบินและบนเครื่องบิน

เราขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า* ทั้งที่สนามบินและบนเครื่องบินเพื่อความสบายใจของผู้โดยสารท่านอื่น อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวไม่รวมถึงทารกและเด็กเล็ก และผู้ที่ไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ (ดูข้อ 1 ถึง 3 ด้านล่างนี้) หากท่านมีข้อกังวลใดๆในการเดินทาง โปรดติดต่อเราล่วงหน้า

โปรดทราบว่าผู้โดยสารที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยรวมถึงผู้โดยสารที่มีไข้หรืออาการเจ็บป่วยอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องได้

 • หมายถึงหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอื่นๆ ที่ปิดจมูกและปากตลอดเวลา

เหตุผลด้านสุขภาพ :

 1. ทำให้เกิดการหายใจลำบาก หรือมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหลังเนื่องจากการหายใจ
 2. เป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกทำให้เกิดอาการ เช่นผื่น บวมและปวด
 3. ทำให้เกิดภาวะความกดดันด้านจิตใจ ความรู้สึกที่ผิดปกติกับร่างกาย หรือภาวะที่กายใจไม่สงบ (เช่น ความรู้สึกอึดอัดทุกข์ใจ วิตกกังวลหรือตื่นตระหนก)

ข้อปฏิบัติสำหรับลูกค้าในเที่ยวบินระหว่างประเทศ :
ในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA รวมถึงเที่ยวบินร่วมอาจไม่อนุญาตให้ท่านสวมหน้ากากที่มีวาล์วระบายอากาศ หน้ากากคลุมหน้า (face shields) หน้ากากกันน้ำลาย (Mouth shield) โดยเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของประเทศปลายทางนั้นๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวท่านเองก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนการลงจากเครื่อง

เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดในห้องโดยสารและช่องทางเดิน การออกจากเครื่องจะเริ่มจากบริเวณด้านหน้า ตรงกลางและด้านหลังสุดของเครื่องบิน โปรดนั่งประจำที่และไม่หยิบกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่เก็บไว้จนกว่าท่านจะได้รับคำแนะนำ

โปรดทราบว่าอาจมีการใช้เวลาในการลงจากเครื่องบินนานกว่าปกติ

ค้นหาหน้าที่ต้องการโดยใช้ฟังก์ชันการค้นหาเว็บไซต์

การค้นหาเว็บไซต์

เปิดหน้าต่างใหม่ ในกรณีเข้าจากไซต์ภายนอก ไซต์อาจเป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามแนวทางของความสามารถในการเข้าถึงเว็บ